Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Tokamak

Klikněte pro větší obrázek Tokamak je zařízení vytvářející toroidní magnetické pole používané jako magnetická nádoba pro uchovávání plazmatu. Dnes se tokamaky považují za jednu z nadějných cest k realizaci kontrolované jaderné fúze a cestu k hledání alternativních zdrojů energie na této bázi. V principu totiž umožňují vytvoření velmi horkého plazmatu a při dosažení dostatečně vysoké teploty a hustoty částic se mohou slučovat jádra lehkých atomů (helium, vodík) na jádra těžší (lithium). Ve světě existuje více tokamaků, kde Klikněte pro větší obrázek probíhá výzkum příslušných fyzikálních dějů. Největším mezinárodním projektem je probíhající výstavba obřího tokamaku ITER ve francouzském Cadarache, na kterém se podílí mezinárodní konsorcium více států. V České republice je dosud v provozu malý tokamak CASTOR v Ústavu fyziky plazmatu AV České republiky a v současnosti má být nahrazen modernějším a větším tokamakem COMPASS-D, který byl v roce 2006 bezúplatně převeden z Velké Británie, i když jeho hodnota je asi půl miliardy korun. Instalace tokamaku a uvedení do provozu v Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd přijde na 150 milionů korun. Další peníze pak Klikněte pro větší obrázek spolykají provozní náklady. Ty představují zhruba 3,4 milionu korun ročně. Česká republika se aktivně podílí na výzkumu a vývoji nových zdrojů energie na bázi jaderné fúze v rámci programu Evropské unie EURATOM, a proto nyní 20 až 40 procent těchto provozních nákladů je hrazeno z tohoto programu. V reportáži vystupuje Prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc., ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.

Manipulace se zvířaty za mimořádných okolností

Cílem projektu „Manipulace se zvířaty za mimořádných okolností“, který Klikněte pro větší obrázek realizuje SOŠ veterinární Kroměříž, F-Varia a Evropský sociální fond, je získání specifických znalostí a praktických dovedností cílených k bezpečnému zacházení s hospodářskými, volně žijícími zvířaty a zvířaty ze zájmových chovů v době živelných pohrom a kalamit (povodně, vítr, sníh, požáry) nebo při nucené

evakuaci zvířat při úniku chemických a radioaktivních látek, dopravních nehodách a podobně. Nedílnou součástí odborné náplně je Klikněte pro větší obrázek seznámení s fyziologickým a stresovým chováním a obrannými reakcemi jednotlivých druhů zvířat a zásadami první pomoci postiženým zvířatům. Dalším odborným výukovým blokem je problematika usmrcování zvířat za mimořádných okolností a likvidace těl uhynulých zvířat. Samostatným Klikněte pro větší obrázek výukovým programem je
platná legislativa ČR a synchronizace s předpisy EU. Kritériem pro výběr účastníků kurzu je ukončené středoškolské vzdělání a práce v oblasti, pro kterou jsou znalosti získané tímto kurzem důležité. Projekt je zařazený do Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. Více informací naleznete na webových stránkách Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži www.vetkm.cz.

Projekt zvýšení návštěvnosti turistických regionů

Klikněte pro větší obrázek Projekt SROP „Zvýšení návštěvnosti turistických regionů ČR zahraničními turisty" byl projekt realizovaný AČCKA společně s ACK ČR pro agenturu Klikněte pro větší obrázek CzechTourism. Tento projekt měl cíleně podporovat návštěvnost turistických regionů České republiky zahraničními turisty. Úkolem bylo vytvořit inzerát v tištěném cizojazyčném katalogu vydaném v roce 2006, zahrnujícím některé z míst uvedených Klikněte pro větší obrázek v seznamu CzechTourism. Cestovní kancelář nebo agentura tak mohla získat za poskytnutí prostoru v katalogu pro propagaci jednoho turistického produktu úplatu až do výše 25 000 Kč. Tento projekt nepřinesl očekávaný výsledek a my se ptáme proč Klikněte pro větší obrázek Pavla Vícha, předsedy Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou. V souvislosti s tím nám náměstek hejtmana libereckého kraje, ing. Antonín Schöfer, představil projekt integrované propagace cestovního ruchu v Libereckém kraji. Zájemci o tento projekt mohou nalézt více informací na webových adresách www.turistickyklastr.cz a www.kraj-lb.cz.

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3