Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Rok rovných příležitostí

Letošní rok vyhlásila Evropská unie Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Pod pojmem rovné příležitosti si asi většina z nás představí muže a ženy a jejich možnosti na trhu práce. Téma se však týká široké skupiny obyvatel – může jít o příležitosti tělesně postižených, nevidomých či občanů romského původu. I do této oblasti plynou finanční prostředky na různé projekty.

Romové v Brně

Klikněte pro větší obrázek Projekt „Můj život – moje volba“ se věnuje mladým Romům v Brně. Jde o integraci a podchycení této skupiny mladých hned po skončení vzdělávacího Klikněte pro větší obrázek procesu. Odborní pracovníci jim pomáhají vytvořit individuální akční plán, absolvují kurs základních dovedností práce na počítači, mohou využít poradenských služeb a podobně.

Pomoc při hledání místa

Další projekt nabízí pomoc při hledání pracovního nebo praktikantského místa některým znevýhodněným skupinám studentů. Najít si práci hned po škole je obtížné i v Praze, natožpak na Olomoucku, kde jsme točili.

Dvouletá záruční doba

Informační servis pro evropského spotřebitele objasní, jak je to s dvouletou záruční dobou. Ta platí od 1. 1. 2003 opět na základě směrnice EU. V prvních 6 měsících získali spotřebitelé výrazně lepší práva než dříve, ale i ve zbytku záruční doby mají například právo na bezplatnou opravu. Rozdíl je při výskytu odstranitelné a neodstranitelné vady, kdy má spotřebitel právo vrátit zboží v případě výskytu více vad.

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3