Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Krajina za školou

Klikněte pro větší obrázek Na projektu „Krajina za školou“ pracovalo od zimy 2005 do jara 2007 šestnáct škol z celé republiky. Desítky dětí a učitelů se pustily na dobrodružnou výpravu do minulosti. Společně sbírali staré fotografie, hledali místa, odkud byly pořízeny, aby mohli vytvořit dnešní záběr, a nakonec ke každé dvojici snímků Klikněte pro větší obrázek napsali komentář. Výsledek pak dotvořili na webových stránkách projektu www.krajinazaskolou.cz. Dalším konkrétním výstupem bylo vydání dvou sborníků – „Krajina za školou – S fotoaparátem po stopách dějin“ a „Krajina za školou – Cesta ke vzdělávací obrodě a regionální obnově“, ve kterých jsou nejzdařilejší práce publikovány. Finálním výstupem byla reprezentativní výstava fotografických prací a textu.

Klikněte pro větší obrázek Projekt byl dotován z prostředků ESF. My se podíváme na Gymnázium Zikmunda Wintera do Rakovníku, kde se realizoval projekt s velmi dobrými výsledky.

Co je na projektu nejzajímavější? Že neskončil Klikněte pro větší obrázek prezentací výsledků, ale že pokračuje dál, i když v trochu jiné podobě. Od začátku ledna se rozběhly další projekty navazující na projekt Krajina za školou. Během dalších 18 měsíců se tak do práce na mapování proměn pohraničí zapojí dalších 40 škol. Partnerem projektu je Antikomplex s. r. o.

V pořadu vystupují:

Kulinářská akademie kurzy Asociace kuchařů a cukrářů

Klikněte pro větší obrázek Kulinářská akademie je nový projekt Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, jehož činnost je zaštítěna EU, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hl. města Prahy.

Klikněte pro větší obrázek Je to projekt nadstandardního exkluzivního vzdělání (soubor několika speciálních kurzů) v období 2006-2007 pro kuchaře, cukráře, šéfkuchaře, mistry a učitele kuchařského a cukrářského oboru, který má přinést vybraným posluchačům nové pohledy na kulinářské umění Klikněte pro větší obrázek v rámci moderních světových trendů. Nejlepší odborníci v oboru zajímavou, poutavou a praktickou formou předvádějí své umění. Kurzy jsou plně hrazeny z finančních prostředků EU. O kurz je nebývalý zájem – z 800 přihlášených prošlo kurzem zhruba 180 posluchačů.

Klikněte pro větší obrázek Zájemci se mohli přihlásit do celého vzdělávacího programu nebo i do jednotlivých kurzů.

Realizace – od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2007.

V pořadu vystupují:

  • Jaromír Sadílek, manažer projektu Kulinářská akademie
    www.kulinarska-akademie.cz
  • Martin Havel, lektor, šéfkuchař Park Holiday Praha-Benice

Culture

Klikněte pro větší obrázek Na internetové stránce www.europanostra.org jsou od 26. dubna 2007 k dispozici výsledky Ceny Evropské Klikněte pro větší obrázek unie pro kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra za rok 2006. PhDr. Eva Lukášová z České kanceláře programu Culture nám představí nejúspěšnější oceněné projekty z České republiky.

V pořadu vystupuje:

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3