Naše evropské šance. Jak je využíváme?

Koně, seno, jahody

Kocmanovi začali v devadesátých letech s ovocnářstvím. Zpočátku šlo tohle jejich podnikání dobře. Když se ale definitivně otevřely evropské trhy, tak se jen těžko v Čechách odolává velké konkurenci. V této oblasti především konkurenci polské. V Polsku, na rozdíl od nás, se zemědělcům státní politika velice věnuje. Tamější zemědělci mají plno státních i evropských dotací, včetně dotace na vývoz. Kocmanovi začali rozšiřovat své podnikání o chov koní. V rámci projektu, který je zaměřen na diverzifikaci zemědělské výroby, konkrétně na agroturistiku a volný čas, začali budovat nejen ustájení, venkovní a krytou jízdárnu, ale také ubytování. Vybudovali s pomocí dotačního titulu komplex, který poskytuje ubytování a servis nejen zájemcům o jezdecký sport, ale všem turistům.

Projekt, který realizovali, se neobešel bez problémů. Především jej vypracovávali sami, což bývá pro začátečníky značně obtížné. Je nezbytné obrnit se trpělivostí. Také je potřeba předem počítat s tím, že člověk musí vše zafinancovat sám, a pak čekat na dotační peníze. Pokud v této oblasti operuje žadatel s bankovním úvěrem, pak je zřejmé, že už jen samotné úroky celou záležitost značně prodraží.

Půl na půl

Diskriminace žen oproti mužům na trhu práce. To je, bohužel, u nás stále aktuálnější téma. Jde především o to, že ženy jsou znevýhodňovány v platové oblasti, při výběrových řízeních. Zaměstnavatelé dávají přednost mužům, u kterých „nehrozí“, že se budou muset starat o děti, a tím se předpokládá jejich menší absence. Tímto postupem trpí zejména mladé bezdětné ženy, které mateřství teprve plánují, a samozřejmě také matky po mateřské dovolené.

Nejde však o pouhá feministická témata. Gender studies se také zabývají diskriminací mužů na rodičovské dovolené, stejně jako diskriminací z hlediska věku.

Mezinárodní projekt realizuje v Česku o. p. s Gender Studies, tedy organizace, která poskytuje ženám poradenství i právní pomoc. Jde o projekt EQUAL, patřící mezi evropské sociální fondy.

Chytání slunce

V lednu 2007 byla spuštěna největší sluneční elektrárna v ČR. Stalo se tak v malé jihočeské obci Bušanovice. Autorem projektu je ing. Aleš Korostenský.

Na svahu za vsí je umístěno 5320 solárních panelů na ploše přes 6 tisíc metrů čtverečních (což je rozloha asi dvou fotbalových hřišť). Elektrárna přispívá do el. sítě. Je schopná zásobovat asi 170 domácností.

Projekt je úctyhodný z mnoha aspektů. Plně odpovídá nedávnému usnesení Rady Evropy o obnovitelných zdrojích. Z hlediska ekologického představuje oproti tepelným elektrárnám omezení CO2 v ovzduší o 725 tun. Celkové náklady na výstavbu byly 75 milionů korun. Z toho téměř 30 milionů z fondu EU (Evropský fond pro regionální rozvoj).

Firma Korowatt s. r. o., kterou ing. Korostenský založil, poskytuje také poradenskou službu pro budování podobných zařízení. A rovněž – poradenství a přímou podporu pro žadatele o finance z EU.

Tím, že ing. Aleš Korostenský je „první vlaštovka“ v oblasti fotovoltaiky u nás, stal se vlastně i průkopníkem, který narazil na nepřipravenost našich úřadů. Jen velmi obtížně sháněl bankovní úvěr, neboť banky nemají s tímto podnikáním žádné zkušenosti. Podobně tak Živnostenský úřad. Při tom pouhých pár kilometrů od Bušanovic – v Rakousku nebo v Bavorsku, jsou podobné projekty mohutně podporovány. Zdá se, že při neustálém zdražování energií je energetická samostatnost podnikatelských subjektů jednou z cest. Stejně tak i výroba elektřiny do sítě. Samozřejmě, že tito malí dodavatelé nemohou nikdy konkurovat velkým výrobcům, ale mohou se stát těmi, kteří přispívají nejen k ochraně kvótního prostředí.

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3