Naše evropské šance. Jak je využíváme?

NATURA 2000

Klikněte pro větší obrázek NATURA 2000 je jednotná evropská soustava chráněných území evropského významu, vytvářená jednotně v celé EU. Chrání místa výskytu celoevropsky ohrožených živočichů a rostlin a také nejcennější přírodní stanoviště. Hlavním cílem NATURY je zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě. Soustava NATURA 2000 není výčet izolovaných stanovišť, ale jde o místa, Klikněte pro větší obrázek která jsou součástí kulturní krajiny, která se lidskou činností dále vyvíjí. Ochrana přírody by se měla stát přirozenou součástí strategie rozvoje regionu a i zdroje pro ochranu přírody. Program NATURA 2000 lze najít napříč evropskými fondy určenými pro zemědělství a místní rozvoj.

Klikněte pro větší obrázek Na území Třeboňska je 33 přírodních rezervací a památek o celkové rozloze 4027 ha, z toho je 5 v kategorii národní přírodní rezervace. Nás zajímalo, jak vstoupila Natura do zdejšího regionu. Zda s konfliktem, nebo v souladu s představou o ochraně této lokality.

V příspěvku vystupuje:

  • RNDr. Petr Roth, CSc., ředitel odboru mezinárodní ochrany biodiverzity Ministerstva životního prostředí
    www.natura2000.cz

  • RNDr. Miroslav Hátle, zástupce vedoucího, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Třeboňsko

Škola digitální fotografie

Klikněte pro větší obrázek Jak již z názvu akce vyplývá, projekt se týká oblasti fotografického průmyslu. Je to reakce na měnící se technickou realitu v oblasti fotografie – přesun od filmového procesu k procesu digitální fotografie. Klikněte pro větší obrázek Reakce na krach velkých firem vyrábějících dosud klasický fotografický materiál, úbytek prodejců klasické foto-techniky a ztráta pracovních příležitostí pro bývalé zaměstnance fotolabů. Ukázalo se, že je nutné přeškolit zaměstnance těchto firem na technologii digitální fotografie a inspirovat je k soukromému podnikání v této oblasti. Proto je jedním z prioritních cílů projektu udržení ohrožených pracovních míst pomocí uspořádání odborných kurzů a školení pro zaměstnance firem Klikněte pro větší obrázek a podniků, zabývajících se prodejem a zpracováním fotografií. Projekt je organizován společností NORTHCOM, s. r. o., z Mostu, jejímiž partnery v projektu jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR a firma Olympus. Financován je Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V příspěvku vystupuje:

Ochrana osobních dat

Klikněte pro větší obrázek Ochrana osobních dat je fenomén, který vzbuzuje obavy v řadách svobodomyslných občanů v předtuše možného zneužití těchto dat pro narůstající počet databází, ve kterých jsou registrována. Evropská unie s komunikační dálnicí nejnovějších IT technologií může být považována za rizikové prostředí, kde se člověk může ocitnout velmi snadno identifikovatelný. Dotazníky, formuláře, Klikněte pro větší obrázek oběžníky, hlášení, výkazy, žádosti – a ve všech těch papírech bílá okna kolonek čekajících dychtivě na data o občanech. Je důvod se strachovat, je na místě se začít bát? V příspěvku se podíváme na to, jak to s ochranou osobních dat v některých případech skutečně je.

V příspěvku vystupují:

  • Ing. Karel Kronovetr, vedoucí Evropského spotřebitelského centra
    www.mpo.cz/esc

  • Mgr. Marek Kupsa, ředitel Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
    www.ropstrednicechy.cz
Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3