Mikroeseje Františka Koukolíka o vědě, světě a lidech (2008). Režie T. Kudrna

Schizofrenie je čistě lidské onemocnění. Postihuje jednoho člověka ze sta. Všude na Zemi a pravděpodobně i ve všech dobách. Schizofrenie je záludná a nesmírně proměnlivá. Lidé onemocní v nejplodnějším období svého života mezi dvacítkou a čtyřicítkou. Onemocnění je může vyřadit ze života.
Příznakem schizofrenie jsou bludy. To jsou nevyvratitelné chorobné poruchy myšlení. Například jsou bludy vztahovačnosti, kontrolování, existují i časté bludy náboženské. Jiným příznakem schizofrenie jsou halucinace. To jsou smyslové vjemy, které vznikají jakoby „samy od sebe“, opora v zevním světě pro ně není. Existují sluchové, zrakové, dotykové i další smyslové halucinace. Příznakem schizofrenie bývá dezorganizované, rozpadající se myšlení a s ním související poruchy citového života i života sociálního.
Lékaři si dlouho mysleli, že schizofrenie je čistě funkční onemocnění, při kterém se v mozku žádné změny nenajdou. Ale moderní metody ukázaly, že jich je tam celá řada. Na schizofrenii působí řada zevních vlivů. U nositelů vlohy například těžký stres nebo kouření většího množství marihuany. A také odchylky mozku, které se objeví v průběhu nitroděložního vývoje. V těchto případech se někdy najdou stavební a funkční odchylky mozku dřív, než propuknou vlastní klinické příznaky.
Základním milníkem však budou odchylné podoby genů a jejich spolupráce. Vědci jich našli plných 76. Zároveň si uvědomili paradox. Schizofrenici mají jen málokdy děti. Jak je možné, že se jejich geny v populaci udržely? A nejenže udržely, ale plných 28 z nich je předmětem pozitivního výběru, a to jak v africké, v asijské, tak i v bílé populaci.
Odpověď říká, že schizofrenie může být daň za vývoj čistě lidských poznávacích schopností, řeči a jazyka. Odpovídající skupiny genů postaví zdravý mozek. Zdravý mozek funguje v poznávacích řečových a jazykových oblastech tak, jak jsme zvyklí. Odchylné podoby týchž genů nebo jejich odchylná spolupráce postaví odchylný mozek, jehož odchylná funkce se projeví něčím tak složitým, co je schizofrenní onemocnění.
Za svůj poměrně dlouhý život mohu říci, jak nesmírně se pochopení schizofrenie prohloubilo, a jak neuvěřitelně se zlepšila jeho léčba. Přesto se dodnes některým nemocným choroba vrací. Jsem přesvědčen, že v příštích letech budeme svědky dalšího vývoje a pokroku.

Prameny a další informace

Univerzální vyhledavač

Obecné prameny

Náročnější

  • Motlová L., Koukolík F.: Schizofrenie. Neurobiologie, klinické příznaky, léčení. Galén, Praha 2006.
  • genetická databáze OMIM (do vyhledávacího políčka zadejte heslo schizophrenia)
Stopáž5 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3