Mikroeseje Františka Koukolíka o vědě, světě a lidech (2007). Režie T. Kudrna

Vazba je oboustranný tok informací mezi maminkou a dítětem nebo mezi samičkou a mládětem. Existuje organizovaná a dezorganizovaná vazba. Organizovaná má tři podoby. Jedna je nejlepší možná, dvě jsou pochybnější, dezorganizovaná vazba je mizérie. Poškozuje děti i mláďata na celý život.

Funkci vazby uvidíte všude, kde jsou maminky s malými dětmi. Jestliže je vazba v pořádku – bezpečná, děti si buď hrají v blízkosti maminky, nebo zkoumají okolí. Cokoliv vazbu naruší, vyvolá energický separační protest. Děti i matky se všemi prostředky snaží vazbu obnovit. Proto se nedoporučuje v lese sbírat malá medvíďátka nebo prasátka. Zkusím vám vyprávět o několika experimentech.

Dospělým ženám, maminkám, byl předveden krátký videozáznam jejich vlastních dětí, cizích dětí a neutrálních osob. Činnost mozku maminek jednoznačně rozlišovala vlastní děti od cizích dětí a od neutrálních osob. Jestliže dospělí lidé poslouchají dětský smích a pláč, opět se jejich mozky chovají rozmanitě. Mozky dospělých žen utlumí některé části kůry čelních laloků bez ohledu na to, zda matkami jsou nebo nejsou. Mozky otců se chovají podobně, ale mozky dospělých lidí, kteří rodiči nejsou, rozliší jen dětský smích, nikoliv pláč.

Mluvím samozřejmě o takzvaném emočním a sociálním mozku. Rodičovství ho mění. Jak to dělá? Sociální signály oslovují nervové přenašeče, ty osloví receptory, receptory osloví geny v jádrech nervových buněk. Buňky změní činnost, začnou větvit své výběžky a budovat novou, jinou, neuronální síť. Nepřipadá vám to fascinující?

O tomhle víme z pokusů s krysími maminkami a jejich mláďaty. Zjistilo se, že vazba mezi krysí maminkou a mládětem oslovuje asi 900 genů v jádrech nervových buněk hipokampu – to je ona část mozku odpovídající za paměť u krysího miminka. Jestliže je maminka spořádaná, vyroste jedinec, který se bojí jenom docela přiměřeně. A v dospělosti je možno činnost některých z těchto genů zablokovat. Když se zablokuje, stane se z normálního jedince jedinec ustrašený a divný. Zrovna tak, jako kdyby měl špatnou maminku. Kdyby to byla lidská maminka, byla by tvůrkyní dezorganizované vazby.

Tak vidíte. Tak prostá věc, jako je pohled z očí do očí a nebo hlazení, dotek, přivinutí do náruče. Dotyky, mozky, nervové buňky, geny a zpět. A celý další život.

Prameny a další informace

Univerzální vyhledavač

Obecné prameny

Pro odborníky

  • Motlová L., Koukolík F. – Citový mozek. Neurobiologie, klinické poruchy a léčení. Galén, Praha 2007
  • Weaver I. C. G., et al. – Maternal care effects on the hippocampal transcriptome and anxiety - mediated behaviors in the offspring that are reversible in adulthood. Proc Natl Acad Sci USA 2006; 103, s. 3480–3485
  • Foote A. L., Crystal J. D. – Metacognition in the Rat. Current Biology 2007; 12:551–555
Stopáž5 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3