Setkání s architekty, konstruktéry a inženýry, kteří ovlivní budoucnost našeho zdraví, bydlení, dopravy, komunikace i životního prostředí v době oslav 300. narozenin pražského ČVUT

Každodenně používáme věci, kterým absolutně nerozumíme, a přitom jsme na nich totálně závislí. Náruživě využíváme poslední výkřiky vědy a techniky a přitom zájem mladých lidí o studium vědy a techniky dramaticky klesá. Stalo se zvykem pohrdat technickými znalostmi a dovednostmi, a přitom budoucnost a etika techniky bude mít klíčový vliv na naše zdraví, bydlení, dopravu, životní prostředí, komunikaci a mnoho dalších zásadních podmínek našeho života.

Tento film zprostředkovává setkání s architekty, konstruktéry a inženýry, kteří pracují na špičce vědeckého a technického pokroku, jenž bude formovat podobu světa v příštích desetiletích.

Valná většina z nich prošla Českým vysokým učením technických v Praze, které 18. ledna 2007 slaví 300 let své existence.

Napište nám