Nápaditě pojaté filmové zamyšlení nad způsoby prožívání mateřské dovolené, založené na osobních zkušenostech režisérky Jiřiny Vávrové

Co žena, to odlišný postoj k mateřství a ke způsobu prožívání mateřské dovolené. Dokument Jiřiny Vávrové důkladně mapuje jak světlé, tak stinné stránky tohoto životního období. Neopomíjí ani pohled tatínků, kteří se rozhodli z různých důvodů nastoupit na dovolenou otcovskou. Všechny výpovědi a situace spojuje přesvědčivá autenticita režisérčina pohledu, podpořená její vlastní životní zkušeností.

Napište nám