Poznejme se

Pořad „Poznejme se“ vznikl v rámci projektu programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA vyhlášeném pro období 2004–2006. Program byl založen v roce 1990 s cílem hospodářské integrace vnitřních hraničních regionů Evropské Unie a v průběhu let byl postupně rozšířen o mezinárodní a meziregionální spolupráci.

Území určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-polském pohraniční je tvořené 9 územními jednotkami. Jedná se o kraje Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský v České republice a Jeleniogórsko-Walbrzyski, Opolski, Rybnicko-Jastrzebski a Bielsko-Bialski v Polsku. Program INTERREG IIIA je zaměřen především na projekty s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast a na sbližování lidí a institucí.

Projekt České televize je zaměřen na spolupráci český a polských veřejnoprávních médií, konkrétně České televize, Televizního studia Ostrava a Polské televize v Katovicích. Jeho výsledkem je vytvoření 23minutového týdenního pořadu, který je zaměřen především na cílovou skupinu diváků žijících v česko-polském pohraničí.

Důvodem pro vznik projektu je fakt, že ačkoliv regiony, které svým vysílacím signálem pokrývá Česká televize Ostrava a Televize Katovice, spolu sousedí, zmíněná veřejnoprávní média spolu nikdy úzce nespolupracovala. Důvodem byly jednak existující právní normy, které neumožňovaly přímou spolupráci, a také nedostatek informací o zájmech cílové skupiny diváků. Vstupem do Evropské unie se však oběma zemím otevřely zcela nové možnosti spolupráce. Současně s tím vzrostl zájem obyvatel příhraniční regionů o dění v sousední zemi, a také jejich zájem o využití možností, které společný vstup do Evropského společenství nabízí.

Pořad „Poznejme se“ si především klade za cíl bourání stereotypů a vytváření silného pocitu sousedství. Toho bude dosaženo vysíláním pořadů, které budou zaměřeny prioritně na diváka, obyvatele příhraničního regionu. Prostřednictvím pořadů budou diváci na české i polské straně hranice seznamování s děním, reáliemi i životními podmínkami na druhé straně hranice.