Jak se umění začalo přibližovat pracujícímu lidu.

Hned po válce se u nás začala formovat tzv. kulturní fronta. Jejím ideologických východiskem byl socialistický realismus, který měl umění a kulturu vůbec srozumitelnou formou zprostředkovat pracujícím. Tento směr zasáhl divadlo, malířství, sochařství i další oblasti. Ideologie určovala obsah i formu uměleckých děl. Tuto proměnu zachytily i Čs. filmové týdeníky.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 ST