Přináší střihové dokumenty k aktuálním i nadčasovým tématům. Vychází z Československých filmových týdeníků z let 1945 – 1989 a z archivu zpravodajství České televize

Být první. Překonat sám sebe. Dokázat něco velkého. Žít naplno. Pomáhat. Zachránit život. Poznat svět. Umět si poradit. Být sám sebou. Tato hesla vtělená do celosvětového hnutí – to je skauting. Letos v srpnu oslavil sto let své existence. O tom, jak se u nás rozvíjelo skautské hnutí, je i sobotní Archiv ČT24. V ČR je dnes zhruba 46 000 skautů, ale i téměř půl milionu lidí, kteří byli skauty v minulosti. Jak prožívali zákaz skautingu v roce 1948 a jeho novodobé vzkříšení po roce 1989? Podrobnosti odhalí dobové filmové materiály v Archivu ČT24.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 P 4:3