Dokumentární fikce o poslední prohlídce Národního muzea před jeho hrozící zkázou, kterou naštěstí odvrátila rekonstrukce.

Dokumentární fikce natočená před více než deseti lety je postavena na tehdy reálných základech. Pohrává si s myšlenkou, co by se stalo se všemi unikáty, kdyby se stát nezačal vbrzku zabývat nezbytnými opravami hlavní budovy Národního muzea.

V pořadu jeví budova známky neodvratné zkázy a neúprosně odpočítávaný čas odměřuje poslední prohlídku muzea a jeho cenností. Se dvěma spěchajícími průvodci navštívíme jednotlivá oddělení pokrývající řadu oborů od přírodních věd až po specializované obory věd společenských. Zdejší vědečtí pracovníci erudovaně a s láskou vyprávějí o cennostech jejich sbírek, jako by ani nevnímali hrozící katastrofu. Na chvíli opustíme hlavní budovu a zastavíme se i v Národopisném muzeu sídlícím v Letohrádku Kinských a v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Jenže čas se nečekaně rychle naplní a hlavní muzejní budova se hroutí k zemi. Ovšem naštěstí jen ve skeptickém scénáři. Závěrečné slovo ředitele Michala Lukeše představuje projekt záchrany dominanty Václavského náměstí a potřebné rozšíření muzea. Jeho naděje se naštěstí naplnily – v roce 2006 byla do správy Národního muzea převedena budova bývalého Federálního shromáždění, kde se nyní pořádají krátkodobé výstavy a kde sídlí nová přírodovědecká expozice Archa Noemova. Co je však důležitější, v roce 2011 byla skutečně započata rozsáhlá rekonstrukce, jež by měla být dokončena v průběhu tohoto roku. Společně s renovací architektonicky cenné budovy projdou obměnou i expozice, aby se muzeum dle proroctví ředitele Lukeše skutečně mohlo zařadit mezi špičkové moderní instituce světového významu. Národní muzeum tak zdárně přežilo do oslav dvousetletého výročí svého založení, které si v těchto dnech připomínáme, a směřuje ke slavnostnímu znovuotevření naplánovanému na říjnové jubilejní oslavy vzniku Československa.

Napište nám