Dokument o předním českém architektovi a designérovi

Český architekt a designér Jan Kotěra (1871-1923) se narodil v Brně.

Absolvoval vídeňskou akademii, ateliér Otto Wagnera, velké osobnosti období vídeňské secese. Secesí byl ovlivněn i počátek Kotěrovy samostatné tvorby, například Peterkův dům na Václavském náměstí. Další období je charakteristické mísením vlivů secese a tradičních venkovských motivů.

Za jeden z vrcholů jeho tvorby je považováno období kolem roku 1910, kdy vznikly právě návrhy vinohradských domů, ale i Urbánkův dům v Jungmannově ulici nebo Kotěrova nejvýznamnější realizace -monumentální budova muzea v Hradci Králové.

Pro svou rodinu si Jan Kotěra navrhl a nechal realizovat vilu v Hradešínské ulici mezi historizujícími vilami architektů Josefa Bertla a Maxe Spielmanna. Vila má dokonale vyváženou asymetrickou kompozici z elementárních hranolů, díky fasádě členěné kombinací hrubé omítky a režného zdiva působí monumentálně. Její stylově čisté, útulné interiéry spolu se zahradou poskytovaly útulné zázemí Kotěrově šestičlenné rodině a dodnes ji obývají jeho potomci.

Od svých 27 let zastával Jan Kotěra místo profesora na škole architektury Uměleckoprůmyslové školy. Hlásal pravdivost a účelnost architektury.Svou pedagogickou prací ovlivnil celou řadu později proslulých architektů.

Dokument režiséra Theodora Mojžíše představuje tuto neopominutelnou osobnost české architektury i díla, která nám po ní zůstala zachována.

Napište nám