Osvětový pořad o ohromujícím podílu kouření na onemocnění rakovinou plic a také o moderních léčebných postupech v boji s touto chorobou

Rakovina plic je vážným onemocněním a dnes už rovněž celospolečenským problémem. Její léčba je velmi drahá, pro pacienty náročná a komplikovaná. Vědecky byla prokázána její příčinná souvislost s kouřením, a to až u devadesáti procent takto nemocných. Může být však sama nemoc, která je jednou z nejčastějších příčin úmrtí, dostatečným strašákem pro kuřáky?

Současný individuální léčebný přístup a volba vhodných, stále se zdokonalujících metod dávají naději všem postiženým ke kvalitnějšímu životu i s touto nemocí, avšak zlomově úspěšný způsob léčby této choroby na své objevení teprve čeká.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2011
 ST