Nové metody léčení nádoru prodlužují a zkvalitňují pacientům život

Nedávný významný objev multikinázového inhibitoru se stal pro onkologické pacienty – i s hepatocelulárním karcinomem – novou nadějí. Jeho účinek spočívá ve snižování rychlosti růstu rakovinových buněk a v přerušení cévního zásobení, které umožňuje jejich růst.

Hepatocelulární karcinom představuje nejčastější primární zhoubný novotvar jater.

Chirurgický zákrok (resekce, transplantace), který může vést k vyléčení, je možný jen u některých nemocných a standardní chemoterapie je vzhledem k onemocnění jater až u 90 % pacientů s cirhózou nevhodná nebo dosud málo účinná.

I když multikinázový inhibitor nemůže pacienty zatím vyléčit, v kombinaci s další léčbou může pacientům prodloužit a zkvalitnit život.

Odbornými průvodci léčbou hepatocelulárního karcinomu budou v pořadu Na pomoc životu prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., Komplexní onkologické centrum Praha, MUDr. Martin Oliverius, Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha a MUDr. Igor Puzanov, Ingram Cancer Center Vanderbilt University Medical Center.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2008
 ST