Příběhy pacientů, kteří se podrobili náročné operaci a mohli se vrátit do plnohodnotného života

Mozkový kmen řídí základní životní funkce, jako je tlukot srdce, dýchání, polykání a vylučování zplodin metabolismu.

Proto výskyt cévní anomálie neboli kavernomu v mozkovém kmeni je závažným onemocněním. Kavernom je nezhoubný nádor, jakési klubíčko drobných cév, které svým růstem může způsobovat nevratné poškození životně důležitých funkcí mozku.

Ještě nedávno se tyto anomálie považovaly za neoperabilní. Díky technickému pokroku v zobrazovacích technikách a pokroku v mikrochirurgii, ale také vzhledem k rozvoji navigačních technik, je chirurgická léčba těchto anomálií v současné době možná. Je však určena jen pro špičkové neurochirurgy. V České republice takové neurochirurgy máme.

Mezi špičkové, mezinárodně uznávané neurochirurgy patří přednosta neurochirurgické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha, prof. MUDr. Pavel Haninec, M.D. Ph.D., který bude v pořadu Na pomoc životu odborným průvodcem onemocněním a jeho léčbou.

Nahlédneme do příběhů tří pacientů, kteří se podrobili operaci mozkového kmene a posléze se mohli díky úspěšnému zákroku vrátit do plnohodnotného života.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2008
 ST