Vyléčit je možné 80 % pacientů. V České republice poskytujeme péči na úrovni nejlepších léčebných center západní Evropy a Severní Ameriky

V pořadu Na pomoc životu jsme se tentokrát vydali za dětskými pacienty, kteří zvítězili nad akutní lymfoblastickou leukémií. Jde o nejčastější leukémii dětského věku. Navštívíme dvě z klinik, kde se léčí děti s touto formou leukémie. Kliniku dětské hematologie a onkologie v Praze Motole a Kliniku dětské onkologie FN Brno. O podstatě onemocnění a způsobech léčby promluví prof. MUDr. Jaroslav Štěrba z brněnské kliniky a prof. MUDr. Jan Starý, Dr.Sc. z pražské kliniky.

Díky úsilí lékařů a dalších odborníků se v současnosti vyléčí naprostá většina takto nemocných dětí. Je to však velmi těžký, někdy až drastický souboj.

Nahlédneme do tří příběhů statečných dětí a jejich rodin.

Bára Hladíková onemocněla ve svých 3,5 letech. Dnes ve svých 15 letech dochází zcela zdravá na kliniku povzbuzovat dětské pacienty v boji s touto nemocí. Závodně stepuje, ráda maluje a fotografuje. Její maminka vede na klinice v Motole pro děti fotografický kroužek.

Jan Kubíček je pacient, kterému se onemocnění vrátilo, zdolat tuto nemoc se podařilo až díky transplantaci kostní dřeně. Dnes je Jan studentem vysoké školy a též přicházívá na kliniku za současnými dětskými pacienty.

Monika Oulehlová překonala vzácné, ale velmi těžké komplikace léčby. Boj s nemocí i komplikacemi nevzdala díky odvaze lékařů i díky soustavné podpoře své rodiny. Dnes se k radosti lékařů i blízkých znovu vrací do plného života.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3