Pacienti postižení chronickou obstrukční plicní nemocí hledají lepší kvalitu života

V pořadu Na pomoc životu přední odborníci tentokrát vysvětlí podstatu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Jde o vleklé zánětlivé onemocnění průdušek vedoucí k jejich postupnému zužování a k poškození až k zániku plicní tkáně vlivem inhalovaných škodlivin, především tabáku. V současné době je CHOPN čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na světě. Proto se boji s touto nemocí věnují různá sdružení odborníků i světové organizace. Prevence i úspěšnost léčby CHOPN souvisí s účinným bojem proti kouření, neboť až v 75 % je důsledkem onemocnění CHOPN právě kouření.

14. listopad je Světovým dnem CHOPN. České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN) v tento den pořádá pro veřejnost různé akce, na nichž nabízí možnost seznámit se s touto nemocí či podstoupit vyšetření, při kterém by nemoc mohla být odhalena v počátečním stádiu.

V roce 2007 se v České republice uskutečnilo také setkání předních odborníků a zástupců světových organizací, jejichž cílem jsou účinné strategie jak celosvětově čelit tomuto závažnému onemocnění.

V pořadu Na pomoc životu bude o svých životních zkušenosti s CHOPN vyprávět zpěvák, dramaturg rozhlasového pořadu Černobílá mozaika a vášnivý letecký modelář pan Jan Spálený. Do svého životního příběhu umožní nahlédnout také pan Jaroslav Jedlička, potomek z rodiny Josefa Lady.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2007
 4:3