Příznaky nebývají vždy jednoznačné a výrazné, proto čtyři pacienti našeho dokumentu byli postaveni před tuto diagnózu takřka ze dne na den

Nádorové onemocnění ledvin postihuje ve větší míře muže než ženy, není tak časté, přesto patří mezi velmi nebezpečné choroby. Je o to zrádnější, že jeho odhalení bývá často jen náhodné a zřídka je provázeno příznaky, které mohou signalizovat nástup nemoci. To dokazují i příběhy čtyř pacientů, kteří byli postavení před tuto diagnózu takřka „ze dne na den“. Operativní zákrok je i zde nevyhnutelný. Nebezpečí metastáz vysoké. I proto je velmi důležitá následná spolupráce s lékaři a pravidelné sledování.

Doc. Petruželka i zde zdůrazňuje genetická rizika, která může zvyšovat např. kouření. Důležitou úlohu v odhalení nemoci má urolog, jehož podezření a správné vyhodnocení stavu pacienta může urychlit zahájení léčby. Ta spočívá v kombinaci metod – chirurgického zákroku, tedy odstranění ledviny a uzlin, či uchování ledviny a vyjmutí samotného nádoru. Pokud není možné operativní řešení, pak nastupuje systémová léčba. Novinkou v této oblasti je cílená biologická léčba, která může být nasazena po selhání systémové terapie, jedná se o „léky budoucnosti“.

Jak vidí úspěšnost léčby tohoto onemocnění ve srovnání se světovými parametry prof. Vorlíček, jaké stanoviska k léčbě zaujímá MUDr. Bartoš, to vše se dozvíme v dokumentu Na pomoc životu, který je tentokrát věnován právě karcinomu ledviny.

Scénář Alexandra Vebrová, režie Alena Derzsiová, pro ČT vyrobila BENY TV.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2006
 4:3