Jaroslav Krček vypráví o bohaté historii souboru Musica Bohemica.

Hudební skladatel, dirigent a sbormistr Jaroslav Krček se narodil 22. dubna 1939 ve Čtyřech Dvorech u Českých Budějovic. Hudbě se věnoval od svých 14 let, kdy se naučil hrát na harmoniku, studoval nejprve Pedagogické oddělení Hudební školy B. Jeremiáše v Českých Budějovicích, v letech 1959-62 absolvoval ještě pražskou konzervatoř, kde byl žákem M. Kabeláče v kompozici a B. Lišky v dirigování. Šest let byl sbormistrem plzeňského smíšeného sboru Česká píseň, současně byl zaměstnán jako hudební režisér v Československém rozhlasu v Plzni. Spolupracoval s plzeňským folklorním souborem Úsměv. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století působil jako hudební režisér ve vydavatelství Supraphon v Praze. Zde spolupracoval se špičkovými soubory a s dirigenty V. Neumannem, J. Bělohlávkem, M. Munclingrem a dalšími. S Českou filharmonií a V. Smetáčkem natočil Smetanovu Mou vlast, která získala prestižní zahraniční ocenění.

V roce 1967 založil J. Krček soubor Chorea Bohemica a v roce 1975 vznikla Musica Bohemica a velmi rychle dosáhl mimořádných koncertních úspěchů na domácí scéně i v zahraničí. Jeho zájem o folklor jihočeský a západočeský a o anonymní hudební projevy české kultury přerostl ve specializaci na folklorní problematiku v nejširších souvislostech: vyhledává nejstarší památky lidové hudby, uvádí je znovu do současného hudebního života, a je také autorem překrásných úprav lidových písní a tanců. Jeho adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Tyto skladby tvoří kompletní koncertní repertoár souboru Musica Bohemica, pro nějž napsal desítky skladeb inspirovaných původním historickým materiálem. Mimo to se ale průběžně věnuje také kompozici v oboru soudobé vážné hudby.

O tom všem se divák může přesvědčit v profilovém pořadu, který obsahuje nejen hudebníkovo vyprávění, ale také řadu archivních ukázek z průběhu třiceti let, které natočil v Československé, respektive České televizi i soukromě.

Napište nám