Téma: Záchrana chlapců v Thajsku (speciální vysílání)

Téma: Záchrana chlapců v Thajsku – speciální vysílání
Hosté: Mojmír Záviška, Speleologická záchranná služba
Ferdinand Polák, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta, VFN v Praze a 1. LF UK (telefonicky)
Petr Slezák, instruktor jeskynního potápění
pplk. Jan Vevera, hlavní psychiatr Armády ČR, přednosta, psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň (telefonicky)

Moderuje: Tomáš Drahoňovský

Stopáž30 minut
Rok výroby 2018
 P HD
ŽánrMagazín