Témata: Zemětřesení v Indonésii; Stavebnictví; Sucho v lesích

Téma: Zemětřesení v Indonésii
Host: Jiří Málek, seismolog, Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR (telefonicky)

Téma: Stavebnictví
Host: Václav Matyáš, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR (telefonicky)

Téma: Sucho v lesích
Hosté: Pavla Kosíková, redaktorka ČT (živý vstup)
Martin Zavrtálek, pověřený vedením Odboru lesního hospodářství a ochrany přírody, Lesy ČR (živý vstup)
Milan Zerzán, ředitel, Městské lesy Hradec Králové (živý vstup)

Moderuje: Tereza Kručinská

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P HD
ŽánrMagazín