Témata: USA: jednání o reformě zdravotnictví; Zhodnocení průběhu letošní plavební sezony (brífink)

Téma: USA: jednání o reformě zdravotnictví
Host: Tomáš Klvaňa, komentátor, publicista (telefonicky)

Téma: Zhodnocení průběhu letošní plavební sezony
Brífink ministra dopravy Dana Ťoka a ředitelky Státní plavební
správy Kláry Němcové ke zhodnocení průběhu letošní plavební sezony, počtu
dosavadních kontrol i zaznamenaných přestupků a funkčnosti zavedených opatření
na vodních plochách, jako jsou vymezené prostory pro koupající se.

Moderuje: Jiří Václavek

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P
ŽánrMagazín