Téma: ÚS o stížnosti proti poplatkům za rádio

Téma: ÚS o stížnosti proti poplatkům za rádio

Hosté: Martina Tlachová, redaktorka

Stanislav Balík, ústavní soudce

Pavel Molnár, zástupce advokátní kanceláře stěžovatele

Lucie Rambousková Týcová, právní zástupkyně, OAZA (telefonicky)

Roman Strejček, předseda představenstva, OSA (telefonicky)

Matěj Myška, Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Dalimil Novák, redaktor, Nová média

Moderuje: Ivana Šmelová

Stopáž24 minut
Rok výroby 2014
 P
ŽánrMagazín