Přímý přenos z jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke státnímu rozpočtu

 L