Zajímavé, ale prakticky neznámé historické skutečnosti (2006). Režie M. Růžička

Zdeněk Lev z Rožmitálu intrikou těžil z osobní tragédie Petra IV.

z Rožmberka, když osudem pronásledovanému pološílenému starci nechal namluvit, že smrt jeho manželky i jediné dcery je trestem božím, který se dá odčinit jen odkázáním rodového majetku katolické církvi a katolické šlechtě, ke které Rožmitál rovněž patřil. Takto formulovanou závětí Petr IV. vydědil své nezletilé synovce Viléma a Petra Voka, kteří později museli vyvinout úporné a dlouhé úsilí, než se tuto křivdu podařilo alespoň zčásti napravit…

Stopáž14 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3