Zpravodajský přehled nejdůležitějších událostí z oblasti umění

Literární noviny, Host, Tvar, A2. To jsou názvy hlavních literárních časopisů na českém trhu. Jejich měsíční náklad se pohybuje pouze v tisících výtisků a čtenářská základna je oproti jiným zájmovým oblastem málo početná. Proč je u nás zájem o reflexi literatury tak malý? Je vina na straně vydavatelů? Na tato a další otázky se budou snažit odpovědět šéfredaktorka týdeníku A2 Libuše Bělunková a šéfredaktor měsíčníku Host Miroslav Balaštík.

Druhá část pořadu bude věnována mimořádné inscenaci Městského divadla v Brně. Režisér Zdeněk Plachý a scénárista Jiří Šimáček pro divadlo připravili vášnivý singspiel Magická flétna. Volně se inspirovali slavnou Mozartovou operou Kouzelná flétna, do původní předlohy se však snažili vnést ducha současného světa. V novém představení také již nestojí proti sobě říše dobra a zla, ale o vládu zde soupeří dvě říše odlišně pojímaného dobra.

O pořadu

Pořad v týdenním cyklu představuje nejzajímavější kulturní počiny uplynulého týdne v regionech České republiky. Hlavní částí pětadvacetiminutového pořadu je živá beseda s hosty k tématu, které aktuálně hýbe domácí kulturní scénou. Maximální snaha o kontaktnost a aktuálnost předkládaných informací se projevuje ve snaze zařadit do pořadu co nejvíce živých hostů z celé republiky. Autoři pořadu se chtějí průběžně věnovat všem oblastem kultury – divadlo, hudba, literatura, architektura, památky. Ojedinělou novinkou je blok krátkých informací, které nazírají na kulturní dění v prizmatu peněz. Závěr relace patří vždy anonci, která zve diváky na nejzajímavější kulturní akce příštího týdne.

Premiéra vždy v sobotu ve 12:30 na ČT24

E-mail: kulturavregionech@ceskatelevize.cz

Stopáž22 minut
Rok výroby 2006
 P 4:3