Dokumentární portrét, mapující souvislosti života a tvorby spisovatele a novináře Egona Ervína Kische.

Dokumentární film, věnovaný jedné z nejvýznamnějších osobností první poloviny dvacátého století, spisovateli a novináři Egonu Ervínu Kischovi (1885–1948).

Podrobné faktografické zmapování Kischova života bylo pro režisérku Janu Hádkovou zároveň výzvou přesvědčivě navodit atmosféru bouřlivého úseku historie, jehož byl tento „zuřivý reportér“ svědkem. Kisch před námi vyvstává jako složitá a rozporuplná postava v mnoha svých podobách: jako Žid, jako pražský rodák, jako voják v I. světové válce, jako vídeňský revolucionář v roce 1918, jako Hitlerův vězeň i světoběžník, jako emigrant v Mexiku, jako komunista, jako patriot lokálů a přítel lehkých holek, jako kulturní historik, jako novinář se spisovatelskou ambicí, jako přední světový autor.

Film se zabývá jeho spisovatelskou, novinářskou a životní vášní, kterou nejlépe vyjadřuje následující citát: „Nic nás tak neohromí jako čistá pravda, nic není exotičtějšího než svět kolem nás, nic není fantastičtějšího než věcnost“.

Název filmu Legenda o Kischovi naznačuje i Kischovu metodu práce – mísení reality a fantazie, mystifikace, vytváření legend.

Kischovu postavu v dokumentu pomáhají plasticky vykreslit i výpovědi Lenky Reinerové, Marcuse G. Patky, Hanse Kronbergera, Martina Čápa, Radko Pytlíka a Josefa Poláčka.

Letos 29. dubna uplyne sto třicet let od jeho narození.

Napište nám