Proč a jak třídit odpady

Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

Populárně naučný seriál „Kam s nimi?“ se ve svých devíti dílech věnuje třídění odpadů a recyklaci jednotlivých materiálů, ale i problematice odpadů obecně a možností jejich využití.

Diváci se dozví, jak je zajištěn sběr a třídění komunálního odpadu, kdo odpovídá za nakládání s ním, co a jak lze třídit, jak se dále zpracovává vytříděné sklo, papír, plasty a další komodity, co se z nich vyrábí, jak nakládat s nebezpečným odpadem v domácnosti, jak dále využít bioodpad, co a jak lze ukládat do sběrných dvorů a řadu dalších zajímavých a užitečných informací. Průvodkyní pořadu je moderátorka Martina Vrbová.

Pořad byl připraven ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, která se v rámci zajištění sběru a využití obalových odpadů věnuje také propagaci třídění odpadů v ČR.

Stopáž14 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3