Téma: 10 let v čele Vinařského fondu
Host: Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu ČR
Moderuje: Igor Dostálek

Letos slaví dekádu v čele instituce, která si klade za cíl podporovat výsadbu a obnovu vinic, propagaci prodeje vína a rozvoj vinařské turistiky. I když jako rodák z jihomoravské Lednice měl k vínu vždy blízko, on sám nepochází z vinohradnické rodiny. Vinařině se učil od svých sousedů. Díky otcově politickému škraloupu směl v tzv. normalizačních sedmdesátých letech studovat jen na učilišti. Teprve po roce mohl přestoupit na Střední vinařskou školu ve Valticích a v roce 1982 absolvoval na Vysoké škole zemědělské v Brně. Po sametové revoluci prošel několika vysokými manažerskými posty v různých vinařských závodech. O úspěších, neúspěších i o samotné smysluplnosti Vinařského fondu České republiky bude dnes Před půlnocí hovořit jeho vůbec první ředitel, pan Jaroslav Machovec.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 P ST