Město má mít svou duši – téma pro urbanistu Karla Havliše (2012)

Po znojemském gymnáziu a úspěšném absolutoriu architektury na Vysokém učení technickém v Brně působil od roku 1973 v útvaru hlavního architekta v tehdejším Gottwaldově. Mezi léty 1990 až 1997 se sám stává hlavním architektem města, jemuž bylo po revoluci vráceno původní jméno Zlín. Vrací městu i okolní aglomeraci tvář nejen v podobě projektů, snažících se o nápravu urbanistických chyb z dob minulých, ale je i tvůrcem nové koncepce územního plánování. V roku 2000 přichází na Fakultu architektury brněnského VUT. Výsledky studentských workshopů na jím zadané studie (jako například oživení Svitavského náhonu nebo alternativa k uvažovanému přesunu brněnského nádraží) působí na veřejnou diskusi a proměňují společenskou poptávku ve věci řešení veřejného městského prostoru… O zákonitostech, záludnostech i tvůrčím potenciálu současného urbanismu bude dnes Před půlnocí hovořit architekt Karel Havliš.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST