Diskusní analytický týdeník o historických událostech. Marshallův plán.

Před šedesáti lety na univerzitě v Harvardu vyhlásil státní tajemník USA George Marshall plán hospodářské pomoci při obnově poválečné Evropy, známý pod jménem Marshallův plán. Do našich dějin vstoupil legendárním zvratem. Československá vláda premiéra Gottwalda nabídku pomoci nejprve jednomyslně přijala, aby ji, brzy po návštěvě Moskvy, naopak jednomyslně odmítla.

Historický magazín rozebere s ekonomem Ladislavem Tajovským a historikem Oldřichem Tůmou nejen československý postoj, ale i poválečnou hospodářskou situaci Evropy, důvody USA k nabídce pomoci, roli Marshallova plánu při vytvoření železné opony, podíl americké pomoci na hospodářském růstu západní Evropy a naopak důsledky změny orientace našeho hospodářství na obchod se SSSR. Pořad také připomene hlavní tehdejší aktéry generála Marshalla, J.V.Stalina či Jana Masaryka a Klementa Gottwalda.

Diskusní analytický týdeník na kanálu ČT24 o historických událostech a jejích aktuálních souvislostech. Motto pořadu si klade otázku: známe dobře naši i světovou historii? Nepodléháme zejména při posuzování historických osobností mnoha mýtům, které do nás vložilo socialistické školství nebo různá umělecká díla a fikce? Dokážeme se ještě dnes pravdivě vcítit do myšlení lidí z nejrůznějších dob? Na tyto otázky se snaží každý týden odpovídat Historický magazín. Pokouší se o to rozborem dobových informací i snahou vcítit se do myšlení a atmosféry doby. To vše za účasti předních českých historiků a odborníků z jiných oborů, včetně přímých svědků událostí, které hýbaly dějinami.

Historický magazín moderují střídavě novinář Petr Brod, překladatel a publicista František Novotný, vojenský historik Eduard Stehlík a historička Marie Koldinská. Půlhodinový magazín režíruje Václav Křístek, dramaturgii týdeníku má na starosti Tomáš Brzobohatý.

Premiéra vždy v sobotu ve 21: na ČT24

E-mail: historickymagazin@ceskatelevize.cz

Historický magazín v textové podobě

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 P 4:3