Na Staroměstském náměstí se konalo 21. června roku 1621 kruté divadlo. Bylo popraveno sedmadvacet českých pánů, kteří se vzepřeli Habsburskému rodu. Češi si dodnes tuto událost a vše, co po ní následovalo, připomínají jako začátek potupy a doby temna svého národa.

Politici, naposledy premiér Jiří Paroubek a primátor Pavel Bém, se varovně vracejí k té době ve svých projevech. Ale nejsou tehdejší poprava i doba pobělohorská příliš zkresleny pozdějšími jednostrannými výklady učebnic dějepisu? Historický magazín se spolu s historiky Marii Koldinskou a Antonínem Kostlánem pokusí nalézt pravdivý obraz dění červnových dní roku 1621 a let, které následovaly.

Diskusní analytický týdeník na kanálu ČT24 o historických událostech a jejích aktuálních souvislostech. Motto pořadu si klade otázku: známe dobře naši i světovou historii? Nepodléháme zejména při posuzování historických osobností mnoha mýtům, které do nás vložilo socialistické školství nebo různá umělecká díla a fikce? Dokážeme se ještě dnes pravdivě vcítit do myšlení lidí z nejrůznějších dob? Na tyto otázky se snaží každý týden odpovídat Historický magazín. Pokouší se o to rozborem dobových informací i snahou vcítit se do myšlení a atmosféry doby. To vše za účasti předních českých historiků a odborníků z jiných oborů, včetně přímých svědků událostí, které hýbaly dějinami.

Historický magazín moderují střídavě novinář Petr Brod, překladatel a publicista František Novotný, vojenský historik Eduard Stehlík a historička Marie Koldinská. Půlhodinový magazín režíruje Václav Křístek, dramaturgii týdeníku má na starosti Tomáš Brzobohatý.

Premiéra vždy v sobotu ve 21: na ČT24

E-mail: historickymagazin@ceskatelevize.cz

Historický magazín v textové podobě

Stopáž28 minut
Rok výroby 2006
 P 4:3