Host: Martina Koziar Vašáková, náměstkyně ministra zdravotnictví, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Moderuje: Světlana Witowská

Stopáž27 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD
ŽánrMagazín