Záznam slavnostního udělování cen dětem za jejich mimořádné výkony

V brněnském studiu ČT se 3. prosince 2006 sešlo 30 děvčat a chlapců, kteří se svým zálibám a koníčkům věnují s takovým nasazením, že se mohou pochlubit mimořádnými výsledky. Porota vybrala těchto 30 kandidátů na cenu Zlatý oříšek z velkého množství dětí, které byly svými blízkými – rodiči, trenéry, učiteli apod. – do soutěže přihlášeny. Škála aktivit nominovaných dětí je skutečně obrovská – jsou to mladí sportovci, výtvarníci, hudebníci atd. I když cenu získá nakonec jen deset z nich, je setkání se všemi inspirativní a povzbudivé – a nominace na Zlatý oříšek je vzkazem pro všechny zúčastněné – že si okolí jejich úsilí, námahy a dosažených výsledků všímá a podporuje je. Pořad uvádí Aleš Cibulka.

Napište nám