Prales - náš dávný domov. Vrátí se industriální civilizace do systému přírodního koloběhu? Filmová esej Josefa Císařovského.

Ještě před několika tisíci lety byl prales naším domovem. Dnes ho známe spíše z obrazů 19. století či snad v symbolice katedrál. Povaha architektury katedrál napodobuje architekturu pralesa. Vstupme do pralesa jako místa mýtických, tajemných a pak temných sil a bytostí. Sledujme jeho přeměnu z „nebezpečného“ pralesa v „poslušný“ hospodářský les a zánik pralesů v souvislosti s vzestupem industriální civilizace. Prales jako společenstvo živých říší, které žijí v harmonické koexistenci. Prales jako místo, kde se stírá hranice mezi životem a smrtí – zánik a rozpad jsou tu stejně krásné jako vznik nového života. Prales jako rezervoár paměti, kterou ztrácíme každým okamžikem.

Jaký je epilog filmové eseje? To už záleží jen na nás. Webová stránka tohoto pořadu je www.ceskatelevize.cz/prales

Napište nám