Záznam koncertu z klášterního kostela Zlatá Koruna. C. Ditters von Dittersdorf: Requiem-novodobá premiéra a M. A. Charpentier: Te Deum. Účinkují: E. Dřízgová-soprán, K. Chromčáková-soprán, E. Šporerová-Štelbacká-alt, R. Šicho-tenor, J. Sulženko-bas, Akademický sbor Brno, sbormistr J. Kyzlink a Pražští komorní sólisté, dirigent P. Chromčák. Režie T. Šimerda

Záznam koncertu z klášterního kostela Zlatá Koruna. C. Ditters von Dittersdorf: Requiem-novodobá premiéra a M. A. Charpentier: Te Deum. Účinkují: E. Dřízgová-soprán, K. Chromčáková-soprán, E. Šporerová-Štelbacká-alt, R. Šicho-tenor, J. Sulženko-bas, Akademický sbor Brno, sbormistr J. Kyzlink a Pražští komorní sólisté, dirigent P. Chromčák. Režie T. Šimerda

Napište nám