Novodobé a nově vznikající tradice, jako je například poslední zvonění, z pohledu etnologů.

Málokdo z nás si asi uvědomí, že i současná doba zakládá tradice a zvyky, které snad budou jednou označovány za folklor. Jedním z takových novodobých zvyků je například všem dobře známé poslední zvonění. O novodobých tradicích si budeme povídat s pracovníky brněnského Etnologického ústavu AV ČR.

Napište nám