Ke konci roku 2007 bylo u nás evidováno přes tisíc HIV pozitivních, šokující byl loni i celoroční nárůst nemocných. Jak se můžeme chránit a kam se obrátit o pomoc napoví cyklus Z. Pojmana (2005).

Nejenom profesionálním pracovníkům v oblasti léčby nemoci AIDS leží na srdci prevence před nákazou HIV v budoucích generacích. Jsou tady nevládní organizace, jejichž oblast působnosti je mnohem širší. Na rozdíl od profesionálních pracovníků, v jejichž zorném poli jsou především jedinci, kteří jsou již nemocí zasaženi nebo přímo ohroženi, nevládní organizace vzaly na sebe úkol, který nemůže malá skupina velice kvalifikovaných odborníků zastat. Navštěvují velmi početná riziková místa a trpělivě vysvětlují potenciálním obětem viru HIV, jak se před nákazou vyvarovat. Zajišťují osvětové materiály pro všechny a poskytují v případě potřeby i konkrétní pomoc. Působnost nevládních organizací přesahuje hranice, a tak je dopad jejich činnosti velmi významný. Dochází totiž k výměně zkušeností na mezinárodní úrovni, čímž se prohlubuje znalost problematiky HIV v řadách nevládních organizací, narůstá pestrost způsobů jejich práce a především účinnost pomoci se zvyšuje. Nevládní organizace přirozeným způsobem nahrazují nezbytně nutný spojovací článek mezi podhoubím choroby a vrcholnou vědou, bez nějž by úspěšná léčba nebyla možná. Likvidace choroby v budoucnu je snem, ale je jistě možná. Jak k tomuto cíli nakonec lidstvo dospěje, už přesahuje rámec seriálu Synkopa imunity, který dnešním dílem končí.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3
ŽánrDokument