Slavnostní předávání prestižní Česko-německé novinářské ceny.

Tímto oceněním Česko-německý fond budoucnosti společně se Syndikátem novinářů ČR a Německým svazem novinářů vyzdvihne práci novinářů, kteří svou prací přispívají k hlubšímu porozumění a vzájemnému poznání mezi Čechy a Němci.

Česko-německá novinářská cena je určena novinářům, kteří o dění týkající se sousední země nebo společnosti informují zasvěceně, poutavě a nepředpojatě.

Ceny se udílí v kategoriích text, audio, multimédia. Porota nadto udílí dvě zvláštní ocenění: Cenu Mileny Jesenské za dílo, které významně přispívá k posilování demokratických hodnot, a Zvláštní ocenění za dlouhodobý přínos.

Uměleckým režisérem večera je Jan Horák (Studio hrdinů).

Úvodní slovo pronese filozof Miroslav Petříček.

Napište nám