Slavnostní přednáška České televize k 75. výročí od chvíle, kdy českoslovenští vojáci, parašutisté vyslaní z Londýna na území protektorátu, zlikvidovali 27. května 1942 třetího nejvyššího pohlavára nacistického Německa Reinharda Heydricha.

Slavnostní přednáška České televize je věnována 75. výročí od chvíle, kdy českoslovenští vojáci, parašutisté vyslaní londýnskou exilovou vládou na území protektorátu, zlikvidovali 27. května 1942 třetího nejvyššího pohlavára nacistického Německa Reinharda Heydricha. V té době zastupujícího říšského protektora – Hitlerovi bezmezně oddaného fanatika. A dotýká se pochopitelně i následné represe, které tehdy museli čelit obyvatelé na území protektorátu Čechy a Morava.

Přednáší významný český badatel, spisovatel a publicista, ředitel nakladatelství Academia, Jiří Padevět. Autor významných publikací, které se týkají života a poměrů v protektorátní a poválečné době v Československu. Uznávaný znalec „mentality“ obyvatel a okupantů v období, které pro československé a české dějiny znamená přelomové a traumatizující prožitky, se kterými se česká společnost chtě nechtě utkává dodnes. Za knihu Průvodce protektorátní Prahou získal Jiří Padevět cenu Magnesia litera. Související tématiku zpracoval rovněž v publikacích Tři Králové, Dotek Anthropoidu, Krvavé finále: jaro 1945 v českých zemích, Krvavé léto 1945 a dalších pracích.

Jiří Padevět záměrně pracuje s odstupem a vyhýbá se hodnotícím soudům, bohatě cituje z protokolů gestapa a protektorátních úřadů. Čerpá z dobových materiálů a fotografické dokumentace. Padevět častou užívá metodu, kde zazní zdánlivě prostý až strohý výčet násilností páchaných za války i po ní (na obou stranách). Je to ale přístup, který vypovídá neméně naléhavě o době a skutcích, na které nelze zapomenout.

Napište nám