Kulatý stůl: Mediální obraz specifických diváckých skupin v ČT

Diskuse o programu České televize reflektující potřeby specifických diváckých skupin, jejichž zástupci se kulatého stolu účastní jako „diskutující publikum“.

Debata o programové diverzitě, otázce role České televize ve společnosti v souvislosti s tematickými okruhy, které se týkají specifických diváckých skupin atp.

Panelisté:

Milan Fridrich, ředitel programu ČT,

Jan Maxa, ředitel vývoje pořadů a programových formátů,

Tomáš Trampota, FSV UK, člen Kolegia generálního ředitele ČT,

Moderuje: Alice Němcová Tejkalová, ředitelka IKSŽ FSV UK

Napište nám

Související pořady