Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc

Primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce

narozen 1. února 1962

Profesor Neužil se narodil v roce 1962 v Praze, kde později vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, získal atestaci 1. stupně v oboru všeobecné lékařství a specializační atestaci v oboru kardiologie. V roce 2001 získal titul CSc., habilitoval v roce 2008 na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Celý život zasvětil klinické práci a výzkumu v oboru srdeční elektrofyziologie se specializací na problematiku katetrizačních ablací srdečních arytmií.

V roce 2007 založil první robotizační katetrizační oddělení v ČR v nemocnici na Homolce a také experimentální laboratoř pro srdeční elektrofyziologii. Podílí se na řadě výzkumných projektů v rámci intervenční kardiologie a intervenční elektrofyziologie, je členem mnoha organizací, jako je například: European Heart Rhythm Assotiation, American Heart Rhythm Society, European Cardiac Arrhythmia Society, Fellow of European Society of Cardiology, je předsedou Asociace pro srdeční rytmus při České Kardiologické společnosti a také Robotic Navigation Catherisation při American Heart Rhythm Society. V roce 2009 byl pověřen vedením kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce. Podílí se na organizaci lokálních i mezinárodních odborných akcích věnovaných srdeční elektrofyziologii, pravidelně přednáší, věnuje se pedagogické činnosti a aktivně publikuje v mezinárodních časopisech.

Odkazy