Pavlína Válková

dramaturgyně, scenáristka

e-mail: pavlina.valkova@ceskatelevize.cz

Vzdělání:

Audiovizuální tvorba na Slezské univerzitě v Opavě

Odkazy