Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Michal Kubal — Lidé — Česká televize

vedoucí redaktor zahraničního zpravodajství, moderátor Událostí

e-mail: michal.kubal@ceskatelevize.cz

Vystudoval FSV v Praze. V ČT pracuje od roku 1999. V letech 2008-2012 byl zpravodajem ČT v USA. Od ledna 2013 je opět vedoucím zahraniční redakce ČT.

Odkazy

Fotografie