Jeroným Pražský

náboženský myslitel

† 30. května 1416

Náboženský myslitel a filosof Jeroným Pražský se narodil v Praze někdy v období let 1378–1380. Během studií na vysokém učení se seznámil s Janem Husem, přičemž ho velmi zaujaly některé jeho myšlenky. V roce 1398 Jeroným ukončil bakalářským titulem studium a odjel studovat do anglického Oxfordu. Ani není divu, že se zde seznámil s učením anglického novoplatonského filosofa, teologa a církevního reformisty Johna Wycliffa (Jana Viklefa). Po ukončení studia pak přivezl jeho spisy do Čech. V roce 1403 se mladý Jeroným vypravil do Palestiny, a navštívil Jeruzalém. Od roku 1407 působil na pražské univerzitě, poté na univerzitě ve Vídni. V roce 1410 tam byl jat a obviněn z kacířství, nicméně než došlo k soudu, podařilo se mu z vězení uprchnout. Vrátil se do Prahy, kde se ve dvanáctém roce jako správný viklefovec aktivně zúčastnil lidových bouří proti církevnímu prodávání odpustků. Poté, chtěje poznat i jiné formy křesťanství – v tomto případě pravoslaví –, se dostal v roce 1413 do Rusi a na Litvu.

Jeroným Pražský byl vyznavačem díla již zmíněného Viklefa, a byl pochopitelně i zastáncem názorů Jana Husa, za což byl pronásledován. Přes smrtelné nebezpečí se v dubnu 1415 neoficiálně vypravil na koncil do Kostnice, aby tam Husa podpořil při jeho sporu s katolickou církví. Navíc polepil dveře kostnických kostelů letáky v různých jazycích, v nichž se dožadoval veřejného slyšení. Členy koncilu tím ale dost rozběsnil, takže musel z města prchnout. Vzápětí na něj byl vydán zatykač a nakonec byl u českých hranic chycen a v okovech přiveden do Kostnice. Zde byl pak i uvězněn a následně vyslýchán a přinucován, aby se zřekl Viklefova a Husova učení. Na podzim 1415 to nakonec při veřejném slyšení na koncilu učinil. Přestože zahraničním účastníkům koncilu toto stačilo, čeští účastníci měli za to, že Jeroným svá slova nemyslí upřímně, a dožadovali se obnovení procesu. Kvůli jejich tlaku byl na začátku roku 1416 proces opět obnoven. Mysliteli bylo jasné, že nevyvázne živ, a tak se během procesu choval velmi statečně, byl filosoficky obratný a břitce vtipný. V závěrečné řeči se znovu zastal Husova učení a učinil nesouhlas s jeho nespravedlivým odsouzením. Nakonec byl Jeroným Pražský koncilem odsouzen k smrti upálením, přičemž exekuce byla provedena 30. 5. 1416 na stejném místě jako v případě Husa. Popel myslitelův byl vhozen do Rýna stejně jako Husův.

Odkazy

Fotografie