Jan Sokol

filosof, pedagog a publicista

* 18. dubna 1936

† 16. února 2021

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., pracoval jako zlatník, později mechanik. Od roku 1963 dálkově studoval matematiku, v letech 1964–90 vedl vývoj softwaru ve Výzkumném ústavu matematických strojů Praha. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible a přeložil řadu filozofických knih. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. V letech 1990–92 byl místopředsedou Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum. Po část roku 1998 sloužil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy v prozatimní vládě Josefa Tošovského. V roce 2003 byl koaličním kandidátem na prezidenta ČR. Od roku 1992 přednáší filozofii, antropologii institucí a etiku na Univerzitě Karlově v Praze, v letech 2000–07 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií UK, v zimním semestru 2008/09 přednášel etiku a lidská práva na Harvardově univerzitě. Je držitelem francouzského Řádu čestné legie (Légion d'Honneur).

Jako pedagog Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy zásadně přispěl k všestrannému vzdělání nové porevoluční generace, zvláště je ceněno jeho oživování nemarxistické filozofie. Sám vychází z fenomenologické tradice a personalismu, objevné jsou jeho průniky do filozofické antropologie. V univerzitních anketách studentů je pravidelně vyhlašován jako jeden z nejoblíbenějších profesorů univerzity. Mladí lidé vedle statečnosti v době totality hodnotí Jana Sokola pozitivně pro jeho lidskou neokázalost, skromnost a umění jednoduše a srozumitelně vysvětlovat nejsložitější záhady lidského bytí. Jan Sokol byl v roce 1998 ministrem školství a v roce 2003 kandidátem na prezidenta republiky.

Odkazy

Fotografie