Daniel Růžička

vedoucí podpory a služeb vývoje pořadů

narozen 1971

e-mail: daniel.ruzicka@ceskatelevize.cz

Kariéra

 • 2014– vedoucí podpory a služeb Vývoje pořadů a programových formátů
 • 2012–2014manažer vývoje Centra publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby
 • 2011–2012 – specialista Ředitelství programových okruhů
 • 2011 – zástupce šéfproducenta Centra publicistické a dokumentární tvorby a vzdělávacích pořadů
 • 2008–2010 – šéfproducent Centra vzdělávacích pořadů
 • 2005–2007 – vedoucí produkce
 • 1996–2005 – zástupce vedoucího produkce
 • 1991–1996 – asistent vedoucího produkce Československé a České televize

Vzdělání

 • 1990–1996 – studium FAMU, katedra Řízení a organizace umělecké tvorby (produkce)
 • 1985–1989 – Střední ekonomická škola v Liberci, obor Všeobecná ekonomika

Další aktivity

FITES

 • od roku 1999 – člen Českého filmového a televizní svazu FITES
 • 2007–2008 – člen kontrolní rady FITES
 • 2002–2007 – člen výkonného výboru FITES
 • 2000–2002 – člen kontrolní rady FITES
 • 2002–dosud – člen redakční rady časopisu Synchron (vydavatel FITES)

TOTALITA.CZ

 • od roku 2007 – člen Občanského sdružení Totalita.cz
 • od roku 2002 – autor odborných textů o historii na její webové stránce

Publikační činnost

 • Dvacet let soustavné badatelské činnosti v oblasti historie televizního vysílání u nás se zaměřením na vztah totalitní moci a televize a komunistické propagandy ve vysílání Československé televize před rokem 1990.
 • Na toto téma publikuje v denním tisku, celostátních i odborných časopisech, na Internetu a vystupuje v televizních a rozhlasových pořadech.
 • Autor textů o historii televize na webových stránkách České televize.
 • 2002–dosud – člen redakční rady časopisu Synchron (vydavatel FITES)
 • 1994–2003 – člen redakční rady a redaktor interního bulletinu České televize INFO
 • V roce 2004 vyšel sborník Film a dějiny 1 (Nakladatelství Lidové noviny) s příspěvkem „Kolorovaný obraz komunistické minulosti“ o pozadí vzniku seriálu 30 případů majora Zemana (spolu s historiky Petrem Blažkem a Petrem Cajthamlem).
 • V roce 2005 vydal v nakladatelství Práh knihu Major Zeman: propaganda nebo krimi? – kritická studie o zákulisí vzniku tohoto normalizačního seriálu.
 • V roce 2009 vyšel sborník Film a dějiny 2 (Nakladatelství Casablanca a ÚSTR) s příspěvkem „Babice – dvojjediný případ majora Zemana“. Srovnání skutečných událostí v Babicích a jejich seriálové zpracování v propagandistickém seriálu.
 • V roce 2012 vyšel sborník Film a dějiny 3 (Nakladatelství Casablanca a ÚSTR) se studií o televizním seriálu Čs. televize Gottwald „Gottwald byl pro nás zkouškou dospělosti“.
 • V roce 2014 je připraven k vydání sborník Film a dějiny 4 (ÚSTR) se studií o televizním seriálu Čs. televize „Povstalecká historie“.

Přednášková činnost

Na téma minulost televize, vztah totalitní moci a televize před rokem 1990

 • 2012 – Mezinárodní konference Autor – meze – vize – televize pořádané Literární akademií Josefa Škvoreckého – Čs. televize a politická moc 1953-1989 (Praha, Bratislava)
 • 2011 – ÚSTR – filmové semináře o normalizační seriálové tvorbě
 • 2009 – Letní filmová škola v Uherském Hradišti – přednáška na téma Československá televize v roce 1989
 • 2006–2007 – Literární akademie Josefa Škvoreckého (příležitostně)
 • 2003–2004 – Vyšší odborná škola publicistická (příležitostně)
 • 2004 – Filosofická fakulta UK – přednáškový cyklus „Kampaně proti opozici v ČST 1968–1989“ organizovaný Ústavem českých dějin FF UK

Politická činnost

 • Nikdy nebyl organizován v politických stranách

Pořady

Výběr

 • Ptáčata aneb Nejsme žádná béčka (šéfproducent)
 • Albertov 16:00 (šéfproducent)
 • Srpnová noc (šéfproducent)
 • Český fenomén taneční (vedoucí produkce)
 • Doktorka přes divadlo (vedoucí produkce)
 • Dotkl se mě prst boží (vedoucí produkce)
 • Kauza Uherské Hradiště (vedoucí produkce)
 • Kruhy osudu Olgy Pikotové (vedoucí produkce)
 • Největší Čech – Antonín Dvořák (vedoucí produkce)
 • Největší Čech – Božena Němcová (vedoucí produkce)
 • Největší Čech – Karel IV. (vedoucí produkce)
 • O češtině (vedoucí produkce)
 • Příběh jedné asanace (vedoucí produkce)
 • Rozpomínání (vedoucí produkce)
 • Tak maminko, budou čtyři (vedoucí produkce)

Odkazy