Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Bohumil Šimon — Lidé — Česká televize

ekonom, politik

* 2. října 1920

† 21. listopadu 2003

Původní profesí dělník. V letech 1951-1965 pracoval na ekonomickém úseku ÚV KSČ. V roce 1963 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a od tohoto roku působil na postu tajemníka ekonomické komise ÚV KSČ. V letech 1965-1968 byl vedoucím ekonomického oddělení ÚV KSČ. Podílel se na projektu ekonomických reforem a byl autorem koncepce zkrácení pracovní doby v ČSSR. V roce 1968 patřil mezi hlavní představitele reformního křídla KSČ. Byl spoluautorem Akčního programu KSČ. Zastával funkci Vedoucího tajemníka Městského výboru KSČ v Praze (ve funkcí od dubna 1968 do června 1969). Během okupace byl unesen sovětskými jednotkami do Sovětského svazu. Zúčastnil se moskevských jednání, jejíchž výsledkem byl podpis Moskevského protokolu. V období červen - srpen 1968 byl rovněž kandidátem předsednictva ÚV KSČ a od srpna 1968 do dubna 1969 i jeho členem. Po nástupu normalizace byl zařazen na seznam „představitelů a exponentů pravice“. V roce 1969 byl vyloučen z KSČ. V letech 1969-1984 pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových města objektů, byl signatářem Charty 77.

Odkazy

Fotografie